黄鹤楼记原文

唐代古诗阎伯理

阅读原文
州城西南隅,有黄鹤楼者。
《图经》云:“费祎登仙,尝驾黄鹤返憩于此,遂以名楼。
”事列《神仙》之传,迹存《述异》之志。
观其耸构巍峨,高标巃嵸,上倚河汉,下临江流;重檐翼馆,四闼霞敞;坐窥井邑,俯拍云烟:亦荆吴形胜之最也。
何必濑乡九柱、东阳八咏,乃可赏观时物、会集灵仙者哉。
刺使兼侍御史、淮西租庸使、荆岳沔等州都团练使,河南穆公名宁,下车而乱绳皆理,发号而庶政其凝。
或逶迤退公,或登车送远,游必于是,宴必于是。
极长川之浩浩,见众山之累累。
王室载怀,思仲宣之能赋;仙踪可揖,嘉叔伟之芳尘。
乃喟然曰:“黄鹤来时,歌城郭之并是;浮云一去,惜人世之俱非。
”有命抽毫,纪兹贞石。
时皇唐永泰元年,岁次大荒落,月孟夏,日庚寅也。

黄鹤楼记古诗意思

黄鹤楼记古诗拼音

zhōu chéng xī nán yú ,yǒu huáng hè lóu zhě 。
《tú jīng 》yún :“fèi yī dēng xiān ,cháng jià huáng hè fǎn qì yú cǐ ,suí yǐ míng lóu 。
”shì liè 《shén xiān 》zhī chuán ,jì cún 《shù yì 》zhī zhì 。
guān qí sǒng gòu wēi é ,gāo biāo lóng zōng ,shàng yǐ hé hàn ,xià lín jiāng liú ;zhòng yán yì guǎn ,sì tà xiá chǎng ;zuò kuī jǐng yì ,fǔ pāi yún yān :yì jīng wú xíng shèng zhī zuì yě 。
hé bì lài xiāng jiǔ zhù 、dōng yáng bā yǒng ,nǎi kě shǎng guān shí wù 、huì jí líng xiān zhě zāi 。

cì shǐ jiān shì yù shǐ 、huái xī zū yōng shǐ 、jīng yuè miǎn děng zhōu dōu tuán liàn shǐ ,hé nán mù gōng míng níng ,xià chē ér luàn shéng jiē lǐ ,fā hào ér shù zhèng qí níng 。
huò wēi yǐ tuì gōng ,huò dēng chē sòng yuǎn ,yóu bì yú shì ,yàn bì yú shì 。
jí zhǎng chuān zhī hào hào ,jiàn zhòng shān zhī lèi lèi 。
wáng shì zǎi huái ,sī zhòng xuān zhī néng fù ;xiān zōng kě yī ,jiā shū wěi zhī fāng chén 。
nǎi kuì rán yuē :“huáng hè lái shí ,gē chéng guō zhī bìng shì ;fú yún yī qù ,xī rén shì zhī jù fēi 。
”yǒu mìng chōu háo ,jì zī zhēn shí 。

shí huáng táng yǒng tài yuán nián ,suì cì dà huāng luò ,yuè mèng xià ,rì gēng yín yě 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

黄鹤楼记的作者阎伯理简介

copyright © 2005-2021 www.itff.cn 古诗文网 版权所有
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。 蜀ICP备18032124号 E_mail:kf@hvs.cc